ΕΝΑΣ ΜΟΝΟ ΝΟΜΟΣ χρειάζεται!!!

 

Πως η κυβέρνηση με ΕΝΑΝ ΝΟΜΟ μπορεί να λύσει, τουλάχιστον για ένα έτος, το πρόβλημα του χρέους;

Συνέχεια