21η Απριλίου 1967

  

.
Ο στρατός είναι όργανο και εργαλείο της κυρίαρχης αστικής τάξης.
Με αυτή της την ιδιότητα μπορεί και τον χρησιμοποιεί με διάφορους τρόπους.
Μερικές φορές αν βλέπει, η κυρίαρχη αστική τάξη, οτι δεν μπορεί η ίδια να ανταπεξέλθει στην πίεση της κοινωνίας, του δίνει τον πρώτο ρόλο και του παραχωρεί για ένα διάστημα την εξουσία. 

. 

Συνέχεια