Το επίσημο πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ για το Βατοπέδι

 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ  του ΒΟΥΛΕΥΤΗ

του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)

ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΤΕΛΕΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ» 


ΘΟΔΩΡΗ ΔΡΙΤΣΑ 

  

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ι

ΠΡΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η  Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή «Για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά πρώην Υπουργών για την ενδεχόμενη  τέλεση αδικημάτων σχετικά με την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου», με βάση το Σύνταγμα, τον Κανονισμό της Βουλής, τον Νόμο «Περί Ποινικής Ευθύνης των Υπουργών», τη  σχετική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής και την απόφαση υπ’ αρ.10324/6848/08.07.2010 του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ήταν από τη σύστασή της επιφορτισμένη να προτείνει προς την Ολομέλεια την άσκηση ή όχι ποινικής δίωξης, περιοριστικά για κάθε έναν από τους ελεγχόμενους πρώην Υπουργούς και Υφυπουργούς, δηλαδή τους κ.κ. Πέτρο Δούκα, Ευάγγελο Μπασιάκο, Αλέξανδρο Κοντό, Γεώργιο Βουλγαράκη και Θεόδωρο Ρουσόπουλο και μόνο γι’ αυτούς.

Η πρόταση αυτή πρέπει να περιγράφεται με πραγματικά γεγονότα, με αναφορά στα συγκεκριμένα αδικήματα, όπως τα ορίζει η απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, και να συνοδεύεται  από συγκεκριμένη αναφορά των άρθρων του Π.Κ. τα οποία κατά την κρίση της Επιτροπής παραβίασαν οι ελεγχόμενοι Υπουργοί, και Υφυπουργοί, και με τεκμηρίωση επαρκών ενδείξεων.

Συνέχεια