Ο Γιώργος είχε σχέδιο .. Wow

Το καταπληκτικό αυτό μαθηματικό σύγγραμμα το βρήκα στου Παπούλη
Απολαύστε το!!!


 

 

Στα πλαίσια της κατηγορίας μου “Επικοινωνιακές Κωλοτούμπες” διαβάστε σήμερα καλοί μου αναγνώστες σχετικά με το νέο επιστημονικό επίτευγμα   Δημιουργικής Λογικής που προέκυψε μετά από ενδελεχείς μελέτες και εργώδη πειράματα από  το “Ίδρυμα Επικοινωνιολογικών Ερευνών ο Μάξιμος”

Το νέο αυτό επίτευγμα είναι υψίστης σημασίας, εντάσσεται δε στη χορεία βαρυσήμαντων αξιωμάτων και θεωρημάτων της Επικοινωνιακής Λογικής που έχουν προέλθει από τα εργαστήρια του ανωτέρω Ιδρύματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση που διανέμεται σε όλο τον ημερήσιο γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο από χθες :

 

 

 

“….Δια του νέου αξιώματος που προέκυψε μετά από άοκνες προσπάθειες των εργαστηρίων μας και μένει μόνο να επιβεβαιωθεί και πειραματικά *, ενοποιείται δι ολοκληρώσεως κατά παράγοντες το ad hoc με το ex postεις ένα τοπολογικό μόρφωμα ιδιότυπο και μοναδικό. Αν δε εφαρμοστεί το θεώρημα Zermello το μόρφωμα αναπτύσσεται σε ένα σύστημα συναρτήσεων τύπου Weierstrass που δεν επιδέχεται λύσιν δια παραγωγίσεως αλλά μόνο δι αριθμητικών μεθόδων. Σημειωτέον ότι το προκύπτον υπόδειγμα είναι αυστηρά μαθηματικό και δεν περιλαμβάνει ανερμήνευτους (στοχαστικούς) όρους. Διεθνή Ινστιτούτα, οργανισμοί και εκπρόσωποι επιστημονικών ενώσεων υπεδέχθησαν το νέο αξίωμα με διθυράμβους, ενώ ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος βρίσκεται ήδη στη Λιβυή όπου προωθεί προς συνεκμετάλλευση το επίτευγμα του Ιδρύματος. Κατόπιν συμφωνίας με τη NASA και  την IATA εις το αξίωμα δόθηκε το όνομα του Ιδρύματος μας και θα αποκαλείται εφεξής ΑΞΙΩΜΑ ΜΑΞΙΜΟΥ

 

 

 

με τις φτωχές μου μαθηματικές και στατιστικές γνώσεις θα επιχειρήσω, για τους ενδιαφερομένους, μια ανάλυση του Αξιώματος Μαξίμου, που όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι είναι μια συμβολή ουσίας στη προσπάθεια ενοποίησης του χωροχρόνου :

Το περασμένο φθινόπωρο λεφτά υπήρχαν, αλλά στη πορεία τα λεφτά χάθηκαν, όμως αυτό είχε προβλεφθεί και η αντίδραση ήταν ήδη προσχεδιασμένη. Προκειμένου να βρεθούν τα χαμένα λεφτά  χρησιμοποιήθηκε την άνοιξη η τεχνική του “πιστολιού στο τραπέζι” μια  ευριστική μέθοδος γνωστή και ως Russian roulette, ή μέθοδος Monte Carlo. Η μέθοδος εφαρμόστηκε τελικά στη μία μόνο πλευρά (σκέλος)  της  εξισωτικής σχέσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεν λεφτά αλλά με όρους μη παραγωγίσιμους. Η μη παραγωγισιμότητα των όρων οδηγούσε σε αδυναμία εξαγωγής λύσεων (ριζών) με αποτέλεσμα αντί το χρέος (το άλλο σκέλος)  να μηδενίζεται για κάποιες τιμές (επιτόκια),  αντίθετα να τείνει προς το άπειρο. Η δυναμοσειρά δηλαδή αντί να συγκλίνει κατά το προσδοκώμενο απέκκλινε ταχέως.  Αλλά και πάλι οι επιστήμονες του Ιδρύματος είχαν  σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος. Προσέφυγαν στη βοήθεια ειδικών  στη διακριτή ανάλυση όπως ο Στρώσε Κάνε, ο Πέδρο Σκρόφα  και ο Κλαύδιος Τρισές. Εκπονήθηκε κοινή εργασία επί του προβλήματος που έλαβε τελικά μνημ(ον)ιακό χαρακτήρα. Δια της μεθόδου της απαλοιφής άρρητων παρονομαστών και ορισμένων μεταβλητών μη καθοριστικού χαρακτήρα (συντάξεις, εργασιακά δικαιώματα) επιχειρήθηκε η μετατροπή της ανωτέρω δυναμοσειράς σε  σύστημα συνεχές και παραγωγίσιμο (απασχολήσιμο), ώστε να διευκολυνθεί η εύρεση ριζών και να μετατραπεί το υπόδειγμα σε συγκλίνον προς το μηδέν αντί για αποκλίνον. Η πρώτη φάση αυτών των πράξεων και υπολογισμών επιχειρήθηκε κατά τη διάρκεια του περασμένου θέρους, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήσαν τα αναμενόμενα. Η χρήση μεθόδων όπως η αναδιαπραγμάτευση όρων, το haircut μεταβλητών, η επιμήκυνση του πεδίου ορισμού πέραν των αρχικών ορίων που είχαν θέσει στη μνημ(ον)ιακή εργασία είχε εξ αρχής αποκλειστεί, αλλά παρόλες αυτές τις δυσκολίες σχέδιο υπήρχε.

Επιχειρήθηκε  μία ωμή (raw) μέθοδος τυχαίας απαλοιφής των προβληματικών όρων στις αρχές Νοεμβρίου. Η μέθοδος αυτή που καλείται και bluff ανάγεται στη περίοδο της Αναγέννησης και χρησιμοποιήθηκε από τον Tartaglia, επιστημονικό συνεργάτη του Νικολό Μακιαβέλλη. Αν αυτή η μέθοδος δεν είχε αποτέλεσμα ο Πρόεδρος είχε προτείνει να δοθεί εναλλακτικά λύση στο πρόβλημα με το  σύνολο του εκλογικού σώματος, μιας ομάδας ομοειδών στοιχείων επί των οποίων επιτρέπονται διάφορες πράξεις (όπως απαλοιφή, αφαίρεση, μηδενισμός, εις άτοπον απαγωγή κ.α), οι οποίες μετά των μελών της ομάδος αποτελούν ένα ενιαίο και συνεπές όλον, αυτοπροσδιοριζόμενο και αυθύπαρκτο, αν και εντελώς ιδεατό.

 

 

 

Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος bluff δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, κρίθηκε σκόπιμο να συνεχιστεί η εφαρμογή της και να εγκαταλειφθεί η προσέγγιση που προτάθηκε από το Πρόεδρο του Ιδρύματος. Παρά και αυτές όμως τις δυσκολίες σχέδιο υπήρχε.

Στα μέσα τρέχοντος Νοεμβρίου, ενώ σε άλλα Ιδρύματα του εξωτερικού επιχειρούσαν ήδη να επιλύσουν παρόμοια προβλήματα και οι πιέσεις που ασκούσε η διεθνής επιστημονική κοινότητα συνεχώς εντείνονταν, μια αποστολή ερευνητών από διεθνή ινστιτούτα ήρθαν στη χώρα μας για να συμβάλλουν στη προσπάθεια και να ελέγξουν τη μέχρι τώρα πρόοδο των εργασιών. Επειδή λεφτά πλέον δεν υπήρχαν, αλλά υπήρχε σχέδιο,  οι σύμβουλοι αυτοί  σε αγαστή συνεργασία με τους ερευνητές του Ινστιτούτου Μαξίμου διαμόρφωσαν τη πορεία των περαιτέρω ενεργειών. Πρότειναν και επέβαλλαν αύξηση ορισμένων συντελεστών στους όρους των πολυωνυμικών συναρτήσεων, απαλοιφή αρρήτων όρων, χρήση συζυγών παραστάσεων, αποκοπή μελών και αναγωγή ομοίων όρων (για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα). Όλα αυτά θα ήταν απαραίτητα ώστε επιτέλους να συγκλίνει η δυναμοσειρά, αν όχι στο μηδέν, τουλάχιστον σε πεπερασμένο όριο, ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση της επόμενης δόσης χρημάτων.

Κατά τα άλλα  μέθοδοι όπως επιμήκυνση, haircut, αναδιαπραγμάτευση δεν ήταν νοητό  και επιτρεπτό να εφαρμοστούν. Πάντα όμως υπήρχε σχέδιο.

Την ίδια  επίμαχη περίοδο σε αντίστοιχα Ιδρύματα της Ιρλανδίας, της  Ιβηρικής, της Ιταλίας και του Βελγίου, άλλοι ερευνητές, που ασχολούνταν με συγγενή προβλήματα, πλησίαζαν επίσης στο ποθητό αποτέλεσμα. Οι διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί μάλιστα διαπίστωσαν ότι ειδικά στην Ιρλανδία και στο Ινστιτούτο Cowan οι εργασίες είχαν προχωρήσει πολύ και οι εκεί επιστήμονες ήσαν έτοιμοι να δώσουν τη λύση. Αν και δεν είχαν σχέδιο όπως εμείς , οι εκείθε ερευνητές  δεν ήσαν πρόθυμοι να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα, αν δεν είχαν τη διαβεβαίωση ότι θα κρατήσουν την ευρεσιτεχνία για τα επόμενα 11 ( 7+4 ) χρόνια και ότι λεφτά θα υπάρχουν (και μάλλον  θα το πετύχουν). Κατά πληροφορίες που δεν έχουν εισέτι εξακριβωθεί οι Ιρλανδοί ερευνητές χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της επιμήκυνσης των ορίων, αυτή ακριβώς που αρνούνταν πεισματικά να  εφαρμόσουν οι δικοί μας ερευνητές μαζί με τους  διεθνείς επιστημονικούς συμβούλους, αφού υπήρχε σχέδιο. Φαίνεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας των Ιρλανδών θα είναι τόσο σημαντικά, ώστε η διεθνής επιστημονική κοινότητα να αποδέχεται τη χρήση της μεθόδου της επιμήκυνσης, θυσιάζωντας μέρος της αποδεικτικής ισχύος. Οι γνωρίζοντες λένε ότι δια της ιρλανδικής προσέγγισης αποδεικνύεται μεν το ευθύ, αλλά ουχί το αντίστροφο.

Όμως, όπως συχνά επαναλαμβάνουμε, υπήρχε σχέδιο για το εγχώριο μας Ίδρυμα.  Οι εδώ ερευνητές ανακάλυψαν επιτέλους και ex post τη χρησιμότητα της μεθόδου της επιμήκυνσης, αυτή την οποία ad hoc αρνούνταν και να συζητήσουν. Θα επιχειρήσουν τώρα να φθάσουν σε μια λύση συγκλίνουσα της οποίας τα δικαιώματα θα προσπαθήσουν να κατοχυρώσουν για  7+4 έτη αντί για τα 3 (τρία 😉  ) που προέβλεπε η αρχική ερευνητική σύμβαση. Επίσης θα προσπαθήσουν να αποδείξουν και το αντίστροφο του Αξιώματος Μαξίμου που μπορεί να οριστεί ως εξής :

“Το ad hoc και το ex post ταυτίζoνται όταν οι επικοινωνιακές ανάγκες το απαιτούν”

με ευθύ (και ήδη αποδεδειγμένο) το :

“Οι επικοινωνιακές ανάγκες καθορίζουν το πότε  ad hoc και ex post  ταυτίζoνται”

* (για τους μη εύκαιρους με τη μαθηματική ορολογία να σημειώσω μόνο ότι οι αξιωματικού χαρακτήρα προτάσεις  όπως πχ ” η πολιτική αυτή είναι μονόδρομος”  δεν επιδέχoνται απόδειξης ούτε απαιτούν τέτοια. Αντίθετα τα θεωρήματα προκύπτουν βάσει αποδεικτικής διαδικασίας για το ευθύ και το αντίστροφο με επεξεργασία αξιωματικών προτάσεων – αξιωμάτων)

 

Πηγή εδώ

One comment on “Ο Γιώργος είχε σχέδιο .. Wow

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s