Στιγμιότυπα από το συνεδρίο για την ΕΛΕ (updated)

 

 Ημέρα πρώτη

 

 

Συνέχεια