Μολότωφ Κοκτέιλ #47 / Molotov Cocktail #47

.

.
Εμπεδώσαμε τόσο καλά την ιδέα ότι ο κομμουνισμός ήταν λάθος που αποθέσαμε όλες μας τις ελπίδες μας στην προπτική να μάς περάσουν κατά λάθος για κομμουνιστές: από κάποια σύγχυση ίσως, ή χάρη στην αφηρημάδα, σε κάποιο μπέρδεμα με τις λέξεις, σε κάποια συνήχηση, σε κάποια ευτυχή σύμπτωση αθώων προθέσεων και βαρύνοντων αποτελεσμάτων. Δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά να περιμένουμε να μάς συνδράμει η τύχη.

.
We have so thoroughly imbibed the idea that communism was a mistake that we have placed all our hopes in the prospects of being mistaken for communists: perhaps out of some sort of confusion, a bout of absent-mindedness, some kind of mix-up of words, a certain homophony of words, some fortunate coincidence between innocent intentions and weighty consequences. We have nothing else to do but wait for luck to assist us.

Πηγή «Radical Desire» –> εδώ
.