Εικόνες απ’ το μέλλον (Βίντεο)

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαν σήμερα στις 12 Οκτώβρη 1944 οι Γερμανοφασίστες αναγκάζονται κάτω από την πίεση της πάλης του λαού να εγκαταλείψουν την Αθήνα. Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ γίνονται κυρίαρχοι της πόλης.
Η απελευθέρωση της Αθήνας και όλης της χώρας έγινε από τις ένοπλες λαϊκές δυνάμεις, παρά τις πολύπλευρες τρικλοποδιές των καθοδηγούμενων έξωθεν προδοτών και των Αγγλων «συμμάχων» μας. Αυτή η επέτειος έδωσε το ερέθισμα στους συντελεστές της ραδιοφωνικής εκπομπής «Ελληνοφρένεια» να μας μεταφέρουν εικόνες απ’ το μέλλον κάτι που μας άρεσε πολύ γ’ αυτό τις φτιάξαμε σε βίντεο και αγωνιζόμαστε όσα πιο γρήγορα γίνεται όσα περιγράφονται να υλοποιηθούν.

 

.

Πηγή «Βαθύ Κόκκινο» –> εδώ

 

 

.

By Καναλιώτης Posted in video

Δήλωση της τρόικας για την πέμπτη αποστολή αξιολόγησης στην Ελλάδα

Δήλωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
για την πέμπτη αποστολή αξιολόγησης στην Ελλάδα

Δελτίο Τύπου 359/11                                                                        Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ                                                                   Ουάσιγκτον, Η.Π.Α
11 Οκτωβρίου 2011

 

 

Κλιμάκιο στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ολοκλήρωσε την πέμπτη επίσκεψη αξιολόγησης στην Ελλάδα, η οποία αποσκοπούσε στη συζήτηση των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων. Η αποστολή κατέληξε σε συμφωνία, σε επίπεδο κλιμακίου εκπροσώπων, με τις ελληνικές αρχές επί των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών που απαιτούνται προκειμένου το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης να επανέλθει στη σωστή πορεία υλοποίησης.

Όσον αφορά τις προοπτικές της οικονομίας, η ύφεση προβλέπεται να είναι εντονότερη σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιουνίου η δε ανάκαμψη δεν αναμένεται πριν από το 2013. Δεν παρατηρείται προς το παρόν βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών ούτε αύξηση των επενδύσεων. Τούτο οφείλεται εν μέρει στο ότι η δυναμική των μεταρρυθμίσεων δεν έχει φτάσει στο επίπεδο εκείνο που απαιτείται ώστε να αρχίσει να μεταβάλλεται το επιχειρηματικό κλίμα. Εν τούτοις, οι εξαγωγές ανακάμπτουν – έστω και από χαμηλά επίπεδα
– η δε ενδυνάμωση του τομέα των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη συγκράτηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αναμένεται μεσοπρόθεσμα να οδηγήσει σε πιο ισόρροπη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί δραστικά το τελευταίο έτος και αναμένεται να παραμείνει σε επίπεδα κατώτερα του μέσου πληθωρισμού της ευρωζώνης στο προσεχές μέλλον.

Στο δημοσιονομικό τομέα, η κυβέρνηση πέτυχε μεγάλη μείωση του ελλείμματος στο διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη του προγράμματος, παρά την έντονη ύφεση.
Ωστόσο, η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου για το 2011 δεν είναι πλέον εφικτή, εν μέρει λόγω περαιτέρω μείωσης του ΑΕΠ αλλά και λόγω αποκλίσεων στην υλοποίηση κάποιων μέτρων που είχαν συμφωνηθεί.

Όσον αφορά το 2012, πιστεύουμε ότι τα πρόσθετα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την αποφασιστική εφαρμογή του επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, θα επαρκέσουν ώστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Ουάσιγκτον, Η.Π.Α. δημοσιονομικό πρόγραμμα να επανέλθει στη σωστή πορεία υλοποίησης και να διασφαλιστεί η επίτευξη του στόχου για έλλειμμα 14,9 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τα έτη 2013-14 είναι πιθανόν να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο επικαιροποίησης του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής πριν από τα μέσα του 2012. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα ευνοεί την ανάπτυξη και ενόψει των αισιόδοξων προοπτικών για βελτίωση του μηχανισμού συλλογής εσόδων, που ήδη έχουν ενσωματωθεί στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο στρατηγικής, είναι ουσιώδους σημασίας τα εν λόγω μέτρα να επικεντρωθούν στο σκέλος των δαπανών.

Στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, έχει επιτευχθεί πρόοδος με τη σύσταση ταμείου ιδιωτικοποιήσεων με άρτια διαχείριση. Ωστόσο οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην προετοιμασία των προς ιδιωτικοποίηση περιουσιακών στοιχείων και, ως ένα βαθμό, η επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς συνεπάγονται αισθητή μείωση των εσόδων που αναμένονταν το 2011. Η κυβέρνηση εν τούτοις επιμένει στη δέσμευσή της για έσοδα 35 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2014. Βασικός παράγοντας επιτυχίας του προγράμματος είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων από πολιτικές πιέσεις.
Οι τράπεζες έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή τους βάση μέσω εργαλείων που βασίζονται στην αγορά. Όπως έγινε σαφές από την εξυγίανση της Proton Bank το περασμένο Σαββατοκύριακο, η πρόσφατη τροποποίηση του τραπεζικού νόμου διασφαλίζει ότι μη βιώσιμες τράπεζες μπορούν να τεθούν υπό εκκαθάριση με παράλληλη προστασία των συμφερόντων των καταθετών και διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικούσυστήματος.

Στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει μεταξύ άλλων σημειωθεί πρόοδος στις μεταφορές, στις διαδικασίες αδειοδότησης και στα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Η συνολική πρόοδος υπήρξε άνιση και γι’αυτό η ενδυνάμωση των μεταρρυθμίσεων παραμένει η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση να ανασταλεί η υποχρεωτική επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων σε επίπεδο επιχείρησης είναι σημαντικό βήμα, διότ θα διασφαλίσει την ευελιξία της αγοράς εργασίας, η οποία απαιτείται προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και να αποφευχθεί η παγίωση υψηλών ποσοστών ανεργίας.

Συνολικά οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω μείωση του ελλείμματος με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο και να δημιουργηθούν οι όροι που θα επιτρέψουν την ανάκαμψη, είναι απαραίτητο οι ελληνικές αρχές να επιμείνουν περισσότερο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και την οικονομία γενικότερα.
Η επιτυχία του προγράμματος εξακολουθεί να εξαρτάται από την εξασφάλιση κατάλληλης χρηματοδότησης μέσω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα (“PSI”) και από το δημόσιο τομέα . Οι εν εξελίξει συζητήσεις για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο της 21ης Ιουλίου διασφαλίζουν την πλήρη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Όταν το Eurogroup και το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ εγκρίνουν τα συμπεράσματα της πέμπτης αξιολόγησης, η επόμενη δόση ύψους 8 δισ. ευρώ (5,8 δισ. ευρώ από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και 2,2 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ) θα είναι διαθέσιμη, πιθανότατα, στις αρχές Νοεμβρίου.

 

 

 

Κάνε κλικ στην εικόνα για να δεις το έγγραφο

Έκκληση για αντιμνημονιακό μέτωπο από 13 αντιστασιακούς

 

.

Έκκληση προς τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις «που ελπίζουν σε ένα διαφορετικό μέλλον από το ζοφερό του Μνημονίου» να συνεργαστούν με στόχο «μια κυβέρνηση σωτηρίας της πατρίδας», «μια κυβέρνηση που θα φέρει το λαό στην εξουσία» απευθύνουν 13 αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

.

.
Οι υπογράφοντες το κείμενο, το οποίο δημοσιεύει το Βήμα, τονίζουν ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σήμερα υπό στρατιωτική κατοχή, εντούτοις, 70 χρόνια μετά την ίδρυση του ΕΑΜ, βρίσκεται ξανά μπροστά σε αντίστοιχου ιστορικού μεγέθους τραγωδία. «Σήμερα διακυβεύεται η εθνική ανεξαρτησία, καταπατείται το Σύνταγμα και υποθηκεύεται η επιβίωση μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού», σημειώνουν.

.

Συνέχεια

Μολότωφ Κοκτέιλ #47 / Molotov Cocktail #47

.

.
Εμπεδώσαμε τόσο καλά την ιδέα ότι ο κομμουνισμός ήταν λάθος που αποθέσαμε όλες μας τις ελπίδες μας στην προπτική να μάς περάσουν κατά λάθος για κομμουνιστές: από κάποια σύγχυση ίσως, ή χάρη στην αφηρημάδα, σε κάποιο μπέρδεμα με τις λέξεις, σε κάποια συνήχηση, σε κάποια ευτυχή σύμπτωση αθώων προθέσεων και βαρύνοντων αποτελεσμάτων. Δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε παρά να περιμένουμε να μάς συνδράμει η τύχη.

.
We have so thoroughly imbibed the idea that communism was a mistake that we have placed all our hopes in the prospects of being mistaken for communists: perhaps out of some sort of confusion, a bout of absent-mindedness, some kind of mix-up of words, a certain homophony of words, some fortunate coincidence between innocent intentions and weighty consequences. We have nothing else to do but wait for luck to assist us.

Πηγή «Radical Desire» –> εδώ
.

Έφυγε από την ζωή ο μεγάλος δάσκαλος της Ελληνικής φωτογραφίας, ο Κώστας Μπαλάφας.

 

Έφυγε από την ζωή ο μεγάλος δάσκαλος της Ελληνικής φωτογραφίας, ο Κώστας Μπαλάφας.
Ο φωτογράφος του κοινωνικού προβληματισμού. 
Ο άνθρωπος που αγάπησε την Ελλάδα και την υπηρέτησε με καλλιτεχνική συνέπεια χωρίς συμβιβασμούς και σκοπιμότητες. 
Αντίο Δάσκαλε.

 

mpalafas

Ο Κώστας Μπαλάφας γεννήθηκε το 1920 στο ορεινό χωριό Κυψέλη της Άρτας από φτωχούς γονείς αγρότες, τον Γιώργο και την Αρχοντούλα. «Εκεί που», όπως λέει ο ίδιος, «οι άνθρωποι παιδεύονται να επιβιώσουν, οργώνοντας την άγονη γη, λες και στύβουν με τα χέρια τους γυμνά το ξερό χώμα και το ποτίζουν με ιδρώτα, ώσπου να δώσει καρπούς. Αναγκαία λύση για την επιβίωση ήταν ο δρόμος της ξενιτιάς, ένα όνειρο αρκετά απατηλό. Το μήνυμα που κυριαρχούσε ειδικά για τους νέους ήταν: «Φύγε να σωθείς». Πάρα πολλοί έφυγαν…»
Συνέχεια

Τα ελληνικά πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking)

Πίνακας περιεχομένων

Τα ελληνικά πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking)  3

1.      Πρόλογος. 3

2.      Εισαγωγή. 4

3.      Η ελληνική εκπαίδευση στην ταξινόμηση του webometrics.info. 4

3.1.       Τα ελληνικά πανεπιστήμια στο webometrics.info. 6

3.2.       Τα ελληνικά ΤΕΙ στο webometrics.info. 7

3.3.       Η ιδιωτική εκπαίδευση στο webometrics.info. 8

4.      Αποτυπώνοντας-συγκρίνοντας-συγκροτώντας μια θεώρηση. 9

4.1.       Αποτυπώνοντας. 9

4.2.       Συγκρίνοντας. 11

4.3.       Συγκροτώντας μια θεώρηση. 15


Τα ελληνικά πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking)

1.     Πρόλογος

Το αν πρέπει κανείς να ασχοληθεί σοβαρά ή όχι με τις διεθνείς λίστες ταξινόμησης είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα.

Από τη μια, η ενασχόληση νομιμοποιεί μια συζήτηση που ελέγχεται πολλαπλώς για την επιστημονική της επάρκεια ακόμα και για τη σοβαρότητά της. Από την άλλη, η μη ενασχόληση αφήνει το πεδίο ελεύθερο για πολιτικούς και επικοινωνιακούς χειρισμούς ποικίλων στοχεύσεων.

Η αλήθεια είναι ότι μια ταξινόμηση (ranking) είναι ένα «πιασάρικο» δημοσιογραφικό θέμα που προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού.  Η παρατήρηση αυτή οδηγεί αναγκαστικά στο να σκεφτεί κανείς τις αιτίες του ενδιαφέροντος. Αυτές μπορεί να χωριστούν σε «μακρο» και «μικρο».

Οι πρώτες αφορούν το διεθνή ανταγωνισμό για προσέλκυση ξένων φοιτητών, στο βαθμό που αυτή μεταφράζεται σε ένα όλο και σημαντικότερο οικονομικό διακύβευμα. Πέρα όμως από το πρόσκαιρο οικονομικό όφελος κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο ανταγωνισμός των μεγάλων κρατών της υδρογείου αφορά πολύ πιο μακροπρόθεσμα και πολυεπίπεδα συμφέροντα που αφορούν πολιτική, οικονομική και πολιτισμική επιρροή και κύρος.

Οι δεύτερες συνδέονται με δύο ανάγκες: μια σοβαρή, την ανάγκη «γνώσης» μιας εξειδικευμένης πραγματικότητας από τους μη ειδικούς με στόχο τη γρήγορη και χωρίς κόπο ενημέρωσή τους και τη συνακόλουθη λήψη σχετικών αποφάσεων, και μια περισσότερο κουτσομπολίστικη, στο πνεύμα της λαϊκής κουλτούρας που προωθείται από τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Στην πρώτη, θα άξιζε να σταθούμε στο βαθμό που αντανακλά το ενίοτε αγωνιώδες ερώτημα: τι πρέπει να κάνουμε; Ερώτημα, ανθρωπίνως κατανοητό πλην όμως όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά δεν μπορεί να απαντηθεί τουλάχιστον με τρόπο «συνταγής» ή αυτοματοποίησης.

Το επόμενο ερώτημα θα είχε να κάνει με το αν μια λίστα ταξινόμησης όλων των ιδρυμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο θα ήταν εφικτή ή όχι. Με άλλα λόγια, αν θα ήταν δυνατόν να βρεθούν εκείνα τα «καλά» κριτήρια που θα αντανακλούσαν με αξιοπιστία την πραγματικότητα του κάθε ιδρύματος. Αυτό δεν το έχουμε ακόμα δει. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι, αφενός, την ύπαρξη τουλάχιστον απλοϊκών ταξινομήσεων, με τεράστια όμως παγκόσμια επιτυχία, όπως η πασίγνωστη λίστα της Σαγκάη, αφετέρου, την προσπάθεια δημιουργίας καλύτερων και λιγότερο απλοϊκών λιστών, όπως αυτή του ΟΟΣΑ (http://www.oecd.org/document/22/0,3746,en_2649_35961291_40624662_1_1_1_1,00.html) ή εκείνη της ΕΕ (http://ec.europa.eu/education/news/news1103_en.htm).

Σε ό,τι μας αφορά, από τη μια, δεν πιστεύουμε στη δυνατότητα δημιουργίας μιας αξιόπιστης ταξινόμησης όλων των ιδρυμάτων στο μέτρο που αυτό θα σήμαινε, αφενός, ότι τα ιδρύματα αυτά θα ήταν ομοειδή ως προς τους στόχους και τις λειτουργίες τους, αφετέρου, οι κοινωνίες και οικονομίες στις οποίες απευθύνονται θα είχαν τις ίδιες ανάγκες.  Όμως και οι δύο προϋποθέσεις δεν ισχύουν. Από την άλλη, καταλαβαίνουμε ότι στο μέλλον η εμφάνιση ταξινομήσεων περισσότερο επεξεργασμένων και περίπλοκων θα ενταθεί. Συνεπώς, θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί τους για να μπορούμε να απαντάμε πειστικά στον παραγόμενο επικοινωνιακό και πολιτικό λόγο με τα συμπαρασυρόμενα διακυβεύματά τους, με κεντρικό τον ανταγωνισμό για την προσέλκυση ξένων φοιτητών που αντανακλά πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά οφέλη για τα κυρίαρχα κράτη υποδοχής

Με βάση τα προηγούμενα, οδηγηθήκαμε στην απόφαση δημοσιοποίησης αυτής της μελέτης.

για ολόκληρη την έκθεση κάντε κλικ στο εξώφυλλο.

Κολλητάρια!!!

 

 

Οι βουλευτές αλλά κοι οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ δεν είδαν τις διαδηλώσεις που είχαν μέχρι και 1.000.000 διαδηλωτές τον περασμένο Ιούνιο. Έτσι μερικοί από τους διαδηλωτές αποφάσισαν να τους έχουν από κοντά, στην ταβέρνα, στον σινεμά, στο καφέ.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΜΟΝΟΣ, ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ!!!

15 Οκτ 2011. Παγκόσμια ημέρα διαδηλώσεων ενάντια στον καπιταλισμό

Συνέχεια

AlJazeera : Children of the Riots

.

.

Από τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο στα μνημόνια του ΠΑΣΟΚ. Μια ιστορία κρατικής βίας και ανελευθερίας.

Ένα video του Χρήστου Γεωργίου.

.

Τα ποντίκια εγκαταλείπουν το πλοίο

Όταν το καράβι βουλιάζει τα ποντίκια πέφτουν στην θάλασσα.
Είναι πρωτοφανές  τις τελευταίες μέρες πως έχουν αλλάξει τροπάρι και πλεύση μερικά κανόνια του νεοφιλελευθερισμού. Πως έχουν άρει την εμπιστοσύνη τους από τον αντιεξουσιαστή πρωθυπουργό των ΜΑΤ. Δεν μιλάω για γραφικούς τύπους σαν τον Μ. Καψή και την Μακρή. Μιλάω για τους «σοβαρούς» του Σκάι όπως ο Άρης και η Σία.

Όταν το καράβι βουλιάζει στις μέρες μας, ο καπετάνιος δεν βουλιάζει μαζί του. Στις μέρες των «αγορών» ο καπετάνιος φεύγει με ελικόπτερο και αφήνει τα σκουλήκια και τα ποντίκια στην τύχη τους.

.

Να, τι γράφει ο Άρης

.

Δύο χρόνια φαγούρα;

Δεν είναι και λίγο…
Να έχεις πρωθυπουργό αντιεξουσιαστή και μοναδικό στις παρομοιώσεις…
Να επιθυμεί από τη μία να εξελίξει την Ελλάδα σε Δανία του Νότου.
Να αποτάσσει, από την άλλη, την ιδέα να μετατραπεί ο Έλληνας εργαζόμενος σε Κινέζο και Ινδό.
Αρμόζει στον πρωθυπουργό να κάνει δημοσίως συγκρίσεις μ’ άλλες χώρες;
4 Οκτωβρίου 2011.
Τα δύο χρόνια στη διακυβέρνηση πέφτουν ήδη βαριά πάνω στο ΠΑΣΟΚ. Ψυχοπλακώνουν ταυτόχρονα μια κοινωνία που ψάχνεται Αριστερά-Δεξιά αποζητώντας μια επιστροφή στο 2009 για να ξεκινήσει από την αρχή…
Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου είναι προφανώς ένας άνετος και απλός άνθρωπος. Μιλάει δημοσίως όπως θα μιλούσε ο οποιοσδήποτε συμπατριώτης. Χωρίς να νοιάζεται αν θα τον ακούσει ο διπλανός του. Με την υπεροψία, την ανωτερότητα και την υπεροχή μας άλλωστε δεν είναι λίγες φορές που πιάνουμε το παράδειγμα μιας  αφρικανικής  χώρας. Η σύγκριση είναι απαραίτητη για να αποφανθούμε πόσο χαμηλά έχουμε φθάσει. Εννοείται πάντα μεταφορικά. Ποτέ πραγματικά. Γιατί η ωραιότερη χώρα του κόσμου, με τους καλύτερους ανθρώπους και τον δικό της Θεό δεν μπορεί παρά να μην διανοείται συγκρίσεις με άλλους. Η ειρωνεία είναι πως στη σημερινή μας κατάσταση πράγματι μας υπολείπονται λιγότερες χώρες της ταλαιπωρημένης ηπείρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κυβερνήτης Ελλάδας κάνει συγκρίσεις. Δεν ξεχνιέται η πρόθεση του να καταστήσει τη χώρας στην πράσινη ανάπτυξη σαν τη Δανία του Νότου. Αργότερα, όταν πλάκωσαν τα δύσκολα μας είπε πως δεν θα γίνουν οι μισθοί αντίστοιχοι της Κίνας και της Βουλγαρίας…
Ο πρωθυπουργός  γιορτάζει τα δύο χρόνια στην εξουσία και στη διακυβέρνηση της Ελλάδας με την προσβολή του κράτους της Ινδίας και των πολιτών της…

…για συνέχεια κλικ  –> εδώ

.

Να, τι γράφει η Σία

.

Οφείλεις, άρα μπορείς

Τελευταία κουράζομαι αφάνταστα από τον τρόπο με τον οποίο εκφέρεται ο πολιτικός λόγος. Η χώρα ψυχομαχεί και οι πολίτες, απελπισμένοι και αποσβολωμένοι από την κατάρρευση των πάντων που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια τους, αναζητούν από κάπου να πιαστούν, σε κάτι να πιστέψουν.
Το πολιτικό σύστημα έχει απαξιωθεί πλήρως. Τα κόμματα και οι μηχανισμοί τους έχουν εδώ και καιρό χάσει την αξιοπιστία τους αλλά και κάθε παρέμβαση στην κοινωνία. Όσο, δε, περνά ο καιρός και, αντί για φως, προβάλλει μεγαλόπρεπο το αδιέξοδο, το δαιμονισμένο αυτό σπιράλ θα συνεχίσει να καταβροχθίζει όλα όσα πανηγυρικά έστηναν επί χρόνια τα κόμματα στο σκηνικό της μεταπολίτευσης.
Αναρωτιέμαι λοιπόν, τι άλλο χρειάζεται να συμβεί για να κινητοποιηθούν; Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουν ότι ο τρόπος με τον οποίο μιλούσαν και, κυρίως, ενεργούσαν όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να καταχωνιαστεί στο πιο βαθύ και σκοτεινό λαγούμι της ελληνικής γης;
Απογοητεύομαι ειλικρινά, διαπιστώνοντας ότι ακόμη και στην πιο κρίσιμη στιγμή μεταπολεμικά για τη χώρα μας, τα δεσμά που μας κρατάνε πίσω αποδεικνύονται πιο ισχυρά και από την ίδια την ανάγκη. Την ανάγκη, που ο Σαίξπηρ χαρακτήριζε ως την πιο «μυτερή βελόνα»…

…για συνέχεια κλικ  –> εδώ


.

«Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος» λέει ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος

 

Έχει πολλά μηνύματα αυτό το έγγραφο του Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαου που το παραθέτουμε αυταύσιο παρόλο που έχουμε μερικές διαφωνίες όχι όμως επί της ουσίας.

Κάντε κλικ επάνω στο έγγραφο για να το κατεβάσετε.

 

 

 

 

 

 

Occupy Wall Street (κατάληψη της Wall Street στη Νέα Υόρκη) +videos

 

alt
Μεγάλες διαδηλώσεις γινονται στην Αμερική «αγανακτισμένων πολιτών» για την οικονομική κρίση.

Στη Νεα Υόρκη το κίνημα «Occupy Wall Street»  («κατάληψη της Wall Street») έχει κατασκηνώσει στο Πάρκο Ζουκότι, πολύ κοντα στην Wall Street,  άλλοι διαδηλωτες εμπόδιζαν την κυκλοφορία στη γέφυρα του Μπρούκλιν, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν περί τα 500 άτομα..

Στην Ελλάδα έχει επιβληθεί σιγή ιχθύος από τα Ελληνικά κανάλια.

 

 

Συνέχεια