Για την αγωνιστική ταξική πατριωτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. ΚΣ της ΚΝΕ 1977

.

Κάντε κλικ στην επόμενη εικόνα
για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας την διακήρυξη

Συνέχεια