Δημόσιοι υπάλληλοι των πέντε ηπείρων – Μισθοί και γραφεία

.
Δημόσιοι υπάλληλοι των πέντε ηπείρων
Τα γραφεία και οι μισθοί δημοσίων υπαλλήλων από 8 χώρες, που αντιπροσωπεύουν πέντε ηπείρους. Οι παρακάτω φωτογραφίες αντανακλούν επιπλέουν και τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της κάθε χώρας.
___


Ινδία, Μπιχάρ, Υπάλληλος στο ʼBihar Houseʼ

Μισθός: 197 δολάρια

Συνέχεια