Σ’ ευχαριστώ ώ Εταιρεία

Το τραγούδι του Δ. Σαββόπουλου «Σ'ευχαριστώ ώ Εταιρεία» με τα Μπουρμπούλια από τον Μπάλλο,1971, Lyra.


Αφιερωμένο σε όλους τους εργαζόμενους
(και δεν ξεχνάμε τους εργάτες της Χαλυβουργίας Ελλάδας στον Ασπρόπυργο)