Τρέμουν το ντόμινο από την έξοδο της Ελλάδας από Ευρωζώνη. 17τρις € το κόστος!!!

4 εφιαλτικά σενάρια
εάν αποχωρήσει η Ελλάδα από το ευρώ


Polis Press
17/10/2012 – 10:30

 
Επικίνδυνο ενδεχόμενο που μπορεί να βάλει… φωτιά παγκοσμίως χαρακτηρίζει τυχόν αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδρυμα Bertelsmann. «Η έξοδος της Ελλάδας από το  είναι επικίνδυνη και μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα μιας ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς σε όλη την Ευρώπη και, ενδεχομένως, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο και μπορεί να οδηγήσει σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι χώρες που θα πληγούν περιλαμβάνουν όχι μόνο χώρες της Νότιας Ευρώπης ή κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες αναδυόμενες χώρες»…

Αυτό ήταν το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε μια εθνική οικονομική αξιολόγηση που διεξήγαγε η Prognos AG για λογαριασμό του γερμανικού ιδρύματος Bertelsmann.

Εκτός από τις οικονομικές συνέπειες, για πρώτη φορά αναλύεται και η πιθανότητα να μειωθεί η ανάπτυξη στη Γερμανία αλλά και σε άλλες 42 από τις πιο σημαντικές βιομηχανικές και αναδυόμενες χώρες, μέχρι το 2020. Οι υπολογισμοί των σεναρίων σε περίπτωση που η  ή άλλη χώρα σε κρίση αποχωρήσει από την Ε.Ε. ή την ευρωζώνη παρουσιάζουν στους συντάκτες της μελέτης κάποιες σοβαρές ανησυχίες.

 

Σενάριο 1ο: Έξοδος της Ελλάδας

Για την Ελλάδα, το σενάριο περιλαμβάνει εθνική χρεοκοπία, μια τεράστια υποτίμηση του νέου ελληνικού νομίσματος, ανεργία, μείωση της ζήτησης και πολλά άλλα προβλήματα. Επιπτώσεις που θα δείξουν γρήγορα τα σημάδια τους στους άμεσους εμπορικούς εταίρους της.

Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης μόνο οι επακόλουθες απώλειες στην ανάπτυξη ισοδυναμούν με 164 δισεκατομμύρια ευρώ ή 14.300 ευρώ ανά άτομο μέχρι το 2020. Οι 42 κορυφαίες εθνικές οικονομίες του κόσμου θα έπρεπε να απορροφήσουν συνολικές απώλειες που θα ανέρχονταν συνολικά σε 674 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθούν οι ενδεχόμενες μαζικές επιπτώσεις που θα είχε η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ για άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης που μαστίζονται από κρίση, οι υπολογισμοί διευρύνθηκαν για να συμπεριλάβουν και αυτά τα σενάρια.

Σενάριο 2ο: Έξοδος της Πορτογαλίας

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της επιπλέον εξόδου της Πορτογαλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα σήμαινε την απώλεια 225 δισ. ευρώ για τη Γερμανία μέχρι το 2020 και την αναγκαία διαγραφή χρεών 99 δισ. ευρώ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι συσσωρευμένες ζημίες στην ανάπτυξη θα ανέρχονταν σε αυτό το σημείο σε ποσό έως και 2,4 τρισεκατομμυρίων ευρώ εκ των οποίων οι ΗΠΑ θα πλήττονταν με 365 και η Κίνα με 275 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Σε αυτό το σενάριο, οι απώλειες σε εισόδημα ανά κάτοικο στη Γερμανία θα ανέρχονταν σε συνολικά 2.790 € σε διάστημα οκτώ ετών.

Σενάριο 3ο: Έξοδος της Ισπανίας

Αλλά το σενάριο γίνεται ακόμα πιο δραματικό αν ληφθεί υπόψη στην εξίσωση και έξοδος της Ισπανίας. Εάν αποχωρούσε και η  από την ευρωζώνη, η μείωση στην ανάπτυξη στη Γερμανία θα ανερχόταν σε 850 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020, και εκκρεμείς οφειλές 266 δισεκατομμυρίων ευρώ θα διαγράφονταν.

Στις ΗΠΑ, θα σήμαινε απώλεια στην ανάπτυξη 1,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ και στις 42 υπό εξέταση χώρες θα είχε ως αποτέλεσμα απώλειες 7,9 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη και οι συσσωρευμένες κατά κεφαλήν απώλειες θα εκτοξεύονταν σε αυτό το σενάριο. Το αποτέλεσμα θα ήταν απώλεια 10.500 ευρώ ανά κάτοικο σε διάστημα οκτώ ετών μέχρι το 2020 για τη Γερμανία, απώλεια 3.700 ευρώ στις ΗΠΑ και μέχρι και 18.200 ευρώ στη Γαλλία και 16.000 ευρώ στην Ισπανία αντίστοιχα.

Σενάριο 4ο: Έξοδος της Ιταλίας

Η κατάσταση θα έβγαινε τελείως εκτός ελέγχου, αν η κρίση του ευρώ έφτανε στο σημείο όπου η Ιταλία θα έπρεπε επίσης να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη: Η Γερμανία θα εγκατέλειπε 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ και θα ήταν αναγκασμένη να διαγράψει 455 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε αυτό το σενάριο, οι οικονομικές απώλειες στη Γερμανία με περισσότερα από 21.000 ευρώ ανά κάτοικο θα ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη υψηλότερες από ό, τι στις χώρες που αποχωρούν, με την Ελλάδα με περισσότερα από 15.000 ευρώ, την  και την Ιταλία, με σχεδόν 17.000 ευρώ καθώς και την Ισπανία με 20.500 ευρώ. Το αποτέλεσμα θα ήταν αύξηση της ανεργίας για τον πληθυσμό: ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία και μόνο θα ανερχόταν σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο μέχρι το έτος 2015.

Αυτό το σενάριο θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια δραματική διεθνή ύφεση και παγκόσμια οικονομική κρίση. Μέχρι το 2020, οι απώλειες ανάπτυξης στις υπό εξέταση χώρες θα ανερχόταν συνολικά σε 17,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Σε απόλυτους αριθμούς, οι υφιστάμενες απώλειες σε αυτό το σημείο θα ήταν οι υψηλότερες στη Γαλλία (2.9 τρισεκατομμύρια ευρώ), στις ΗΠΑ (2.8 τρισεκατομμύρια ευρώ), στην Κίνα (1,9 τρισεκατομμύρια ευρώ) και στη Γερμανία περίπου 1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Στη συνολική εκτίμηση τους, οι συντάκτες κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: μια αρχικά απομονωμένη έξοδος της Ελλάδας και της εθνικής χρεοκοπίας της ενδεχομένως να είναι κάτι που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από οικονομική άποψη, αλλά το αποτέλεσμα θα ήταν η παγκόσμια οικονομία να εισέλθει σε μια βαθιά ύφεση καθώς οι επιπτώσεις της είναι δύσκολο να υπολογιστούν και η ύφεση δεν θα σταματούσε ακόμα και σε οικονομίες εκτός της Ευρώπης.

Εκτός από τις καθαρά οικονομικές συνέπειες, σημαντικές κοινωνικές εντάσεις και πολιτική αστάθεια θα πρέπει να ληφθούν υπόψη – κατά κύριο λόγο στις χώρες που αποχωρούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλες οικονομίες επίσης. Ο κίνδυνος μιας ανεξέλεγκτης πυρκαγιάς με όλες τις οικονομικές και τις πολιτικές συνέπειες, καθώς και των κοινωνικών συνεπακόλουθων επιπτώσεων μιας ελληνικής εθνικής πτώχευσης και εξόδου από το ευρώ παρουσιάζει μια απειλή που η διεθνής κοινότητα των κρατών θα πρέπει να προσπαθήσει να αποτρέψει με κάθε κόστος – ακόμα και εκτός της Ευρώπης.

Πηγή «Polis Press» –> εδώ

Σε 17 τρισ. ευρώ το κόστος εξόδου από την Ευρωζώνη
για τέσσερις χώρες

Το Βήμα

18/10/2012  17:15

Ολέθριο το αποτέλεσμα από πιθανή αποχώρηση Ελλάδας – Ισπανίας – Πορτογαλίας – Ιταλίας


Πραγματικά ολέθρια  θα είναι τα αποτελέσματα ενδεχόμενης «τετραπλής» εξόδου της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και στης Ιταλίας από το ευρώ, σύμφωνα με νέα μελέτη του ομίλου οικονομικών μελετών Prognos για λογαριασμό της  γερμανικής δεξαμενής σκέψης (think tank) «Bertelsmann Stiftung».

Η μελέτη προειδοποιεί ότι κάτι τέτοιο θα σημάνει μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 17 τρισεκατομμύρια ευρώ ως το 2020 και θα βυθίσει ολόκληρο τον πλανήτη σε ύφεση, με την Γαλλία να υποφέρει τις μεγαλύτερες απώλειες. Τονίζει μάλιστα ότι αν και η έξοδος μόνο της Ελλάδας από την ευρωζώνη «θα μπορούσε να αποτελέσει διαχειρίσιμη εξέλιξη», πρέπει να αποφευχθεί για να από απομακρυνθεί ο κίνδυνος «ντόμινο».

Η αποχώρηση της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα είχε σχετικά μικρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, όμως εάν οδηγήσει σε αλυσιδωτή αντίδραση η οποία θα αναγκάσει τα άλλα κράτη του ευρωπαϊκού Νότου να αποχωρήσουν κι εκείνα από το κοινό νόμισμα, ο αντίκτυπος θα είναι καταστροφικός.

Ο λόγος που οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτή τη ζοφερή εκτίμηση είναι ότι δεν υπολόγισαν απλώς τις απώλειες των πιστωτών που έχουν δανείσει στις πληγείσες από την κρίση χώρες, αλλά ανέλυσαν επίσης τον αντίκτυπο μιας πιθανής κατάρρευσης του ευρώ στην οικονομική ανάπτυξη των 42 πιο σημαντικών βιομηχανικών και αναδυόμενων οικονομιών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% της παγκόσμιας οικονομίας.

Μια ελληνική έξοδος από την ευρωζώνη θα μπορούσε από μόνη της να οδηγήσει σε συνολική μείωση του ΑΕΠ της τάξης των 164 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 14.300 ευρώ κατά κεφαλήν ως το 2020, μέσω υποτίμησης του νέου νομίσματος, ανεργίας και κατακόρυφης πτώσης της εγχώριας ζήτησης προϊόντων, σύμφωνα με την μελέτη.Το ενδεχόμενο αυτό θα κόστιζε στη Γερμανία 64 δισεκατομμύρια ευρώ σε χαμένη πίστωση και 73 δισεκατομμύρια ευρώ  σε χαμένη ανάπτυξη μεταξύ 2013 και 2020 – ποσό που αντιστοιχεί όμως μόλις στο 2,9% του γερμανικού ΑΕΠ.

Οι συνέπειες εάν ακολουθήσουν και άλλες χώρες την Ελλάδα σε περίπτωση εξόδου της από την ευρωζώνη θα είναι ακόμη πιο δεινές. Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, η Γερμανία θα χάσει 225 δισεκατομμύρια ευρώ ως το 2020 και θα πρέπει να «ξεχάσει» δάνεια ύψους 99 δισεκατομμυρίων ευρώ.Οι απώλειες στην παγκόσμια ανάπτυξη  θα ανέλθουν σε ως και 2,4 τρισεκατομμύρια ευρώ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα να πρέπει να υποστούν απώλειες  365 και 275 δισεκατομμυρίων ευρώ αντιστοίχως.

Αν εγκατέλειπε και η Ισπανία την ευρωζώνη, η Γερμανία θα έχανε 850 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΑΕΠ της ως το 2020 και θα έχανε 266 δισεκατομμύρια ευρώ από δάνεια. Οι ΗΠΑ θα έχαναν 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ από το ΑΕΠ τους και οι 49 ισχυρότερες χώρες συνολικά θα έχαναν 7,9 τρισεκατομμύρια ευρώ.
Αν μάλιστα εγκατέλειπε το ενιαίο νόμισμα και η Ιταλία, η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, «η κατάσταση θα έβγαινε τελείως εκτός ελέγχου, με σοβαρή διεθνή ύφεση και παγκόσμια οικονομική κρίση, με μεγαλύτερους χαμένους την Γαλλία, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Γερμανία.

Πηγή «Το Βήμα» –> εδώ

One comment on “Τρέμουν το ντόμινο από την έξοδο της Ελλάδας από Ευρωζώνη. 17τρις € το κόστος!!!

  1. Παράθεμα: Το γεωπολιτικό ρίσκο της Ευρώπης από το Grexit. | Κανάλι

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s