Τι πραγματικά – πραγματικά είπε ο Βαγγέλης Διαμαντόπουλος

 

.

.

Το προηγούμενο video έγινε με την  επεξεργασία δυο άλλων videos.

Για εικόνα χρησιμοποιήθηκε το video http://www.youtube.com/watch?v=oLJwtjtICts
Για ήχο χρησιμοποιήθηκε ο ήχος από το video http://www.youtube.com/watch?v=oLJwtjtICts
και ανάποδα


Προσοχή!!!! Τo video του Β. Διαμαντόπουλου και ο ήχος του Α. Σαμαρά είναι συνεχόμενα και δεν έχουν γίνει κόψε – ράψε!!!

 


Καναλιώτης

Συνέχεια