Το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ επί του αποδεικτικού υλικού της επιτροπής για την επονομαζόμενη «Λίστα Λαγκάρντ»

 
Βγήκε στην δημοσιότητα η γνώμη των μελών του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την επιτροπή για την «Λίστα Λαγκάρντ»
Το κείμενο καταλαμβάνει 228 σελίδες όπου τεκμηριώνει απόλυτα τις προτάσεις αλλά αναδεικνύει και τις προσπάθειες των άλλων κομμάτων καί του Προέδρου της επιτροπής ώστε να μην βρεθεί η αλήθεια.

 

Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ στην επόμενη εικόνα

f58c9e54478a9c33e6ed2230e7ba23ca_XL

Κλικ στην εικόνα για να κατέβει το έγγραφο με τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ για την λίστα Λαγκάρντ

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις καταληκτικές προτάσεις του κειμένου.

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μετά από συνεκτίμηση του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας, υποβάλλουμε τις εξής προτάσεις, τόσο εν αναφορά με τον ελεγχόμενο στο στάδιο της προκαταρκτικής διερεύνησης πρώην Υπουργό όσο και σε σχέση με μη ελεγχόμενα πρώην κυβερνητικά πρόσωπα, αλλά και συναφώς προς σειρά ζητημάτων που ανέκυψαν κατά τη διερεύνηση και τα οποία οφείλει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει προ της λήξης των εργασιών της. Οι προτάσεις αυτές έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης και απόφασης της Επιτροπής στο στάδιο της διάσκεψης προς σύνταξη πορίσματος, απόφασης που έπρεπε να διαμορφωθεί μετά από συλλογική αναζήτηση της δέουσας δικονομικώς και πρακτικώς υπαγορευόμενης λύσης. Το ότι αυτό μεθοδευμένα εμποδίστηκε επιτείνει την υποχρέωσή μας να υπογραμμίσουμε τις προτάσεις αυτές:

 

  1. Ως προς τον ποινικώς ελεγχόμενο πρώην Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, πρέπει:

 

Α. Να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για τα αδικήματα:


i.                    Της υπεξαγωγής εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος, με την επιβαρυντική περίσταση του Ν.1608/1950
ii.                  Της απιστίας περί την υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος, με την επιβαρυντική περίσταση του Ν.1608/1950
iii.                Της πλαστογραφίας, υπό την έννοια της κατάρτισης πλαστού εγγράφου και όχι της νόθευσης γνησίου
iv.                Της παράβασης καθήκοντος

 

Β. Να γίνουν αρμοδίως και αμελλητί οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης της συμμετοχικής του δράσης σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη ποινικώς στο στάδιο της προδικασίας συμπεριφορά των Ιωάννη Καπελέρη και Ιωάννη Διώτη και, ειδικότερα, να διερευνηθεί εάν συντρέχει περίπτωση ηθικής αυτουργίας σε αξιόποινες συμπεριφορές των ανωτέρω μη κυβερνητικών προσώπων.

 

Γ. Να γίνουν αρμοδίως και αμελλητί οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης τέλεσης ποινικών αδικημάτων περί την υπηρεσία και περί την απονομή της δικαιοσύνης, εν αναφορά με όσα περιέχονται στην ηλεκτρονική αλληλογραφία Γ. Παπακωνσταντίνου και Ι. Διώτη, σχετικά με υπόθεση που εκκρεμούσε, τον Ιούλιο 2011, στην Εισαγγελία και την οποία ο Ιωάννης Διώτης παρακολουθούσε για λογαριασμό του ανησυχούντος και αδημονούντος Γ. Παπακωνσταντίνου

 

Δ. Να γίνει αμελλητί κατάσχεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι πιθανόν να χρησιμοποίησε για την τέλεση των ερευνώμενων αξιοποίνων πράξεων και να παραγγελθεί πραγματογνωμοσύνη

 

Ε. Να γίνει διερεύνηση, μέσω του αρμοδίου τμήματος ηλεκτρονικού εγκλήματος, με σκοπό την αναζήτηση και ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών ιχνών στους κατασχεθέντες υπολογιστές και λοιπά πειστήρια, με αναζήτηση και των ιχνών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διευθύνσεων που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούσε και μέσω κινητού τηλεφώνου, σύμφωνα και με τις σχετικές καταγραφές δύο διαφορετικών συσκευών στην ηλεκτρονική αλληλογραφία. Να διαταχθεί η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του ιδίου και των λοιπών εμπλεκομένων προσώπων κατά τα επίμαχα διαστήματα κατά τα οποία εντοπίζεται δραστηριότητα στα ηλεκτρονικά αρχεία της λίστας ή δραστηριότητα σχετικά με τη λίστα

 

  1. Ως προς τον μη ελεγχόμενο, αλλά εμπλεκόμενο, πρώην Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, πρέπει:

 

Α. Να διερευνηθεί αρμοδίως (ανάλογα με την περίπτωση) η εκ μέρους του τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος και, ειδικότερα:

 

i.                    Της υπεξαγωγής εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος, με την επιβαρυντική περίσταση του Ν.1608/1950, επιτεινόμενη από την δια μακρό χρόνο συνέχιση τέλεσης του εγκλήματος και την ιδιαίτερα μεγάλη αξία του αντικειμένου του
ii.                  Της απιστίας περί την υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος, , με την επιβαρυντική περίσταση του Ν.1608/1950 επιτεινόμενη από την δια μακρό χρόνο συνέχιση τέλεσης του εγκλήματος και την ιδιαίτερα μεγάλη αξία του αντικειμένου του
iii.                Της παράβασης καθήκοντος

 

Β. Να γίνουν αρμοδίως και αμελλητί οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης της συμμετοχικής του δράσης σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη ποινικώς στο στάδιο της προδικασίας συμπεριφορά των Γ. Παπακωνσταντίνου και Ιωάννη Διώτη και, ειδικότερα, να διερευνηθεί εάν συντρέχει περίπτωση υπόθαλψης ως προς τον πρώτο ή ηθικής αυτουργίας ως προς τον δεύτερο.

 

Γ. Να γίνουν αρμοδίως και αμελλητί οι απαραίτητες ενέργειες για τον ποινικό έλεγχο του αδικήματος της υπεξαγωγής εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος, το οποίο ο ανωτέρω τέλεσε και σε χρόνο κατά τον οποίο δεν κατείχε καμμία κυβερνητική θέση (Μάρτιος 2012-Οκτώβριος 2012) και, επομένως, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 86 του Συντάγματος ούτε ο νόμος περί ευθύνης Υπουργών, ισχύουν δε οι κανονικές και όχι οι συντετμημένες προθεσμίες άσκησης της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας, την οποία αρμόδια είναι να ασκήσει η τακτική Δικαιοσύνη και όχι η Βουλή

 

Δ. Να διαβιβασθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα τα πρακτικά των καταθέσεών του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (11.10.2012) και στην Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης (4.4.2013) για τη διερεύνηση τέλεσης του αδικήματος της ψευδούς ανωμοτί καταθέσεως και της ψευδορκίας αντιστοίχως

 

Ε. Να γίνει αμελλητί κατάσχεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι πιθανόν να χρησιμοποίησε συναφώς προς την τέλεση των ερευνώμενων αξιοποίνων πράξεων και να παραγγελθεί πραγματογνωμοσύνη

 

ΣΤ. Να γίνει διερεύνηση, μέσω του αρμοδίου τμήματος ηλεκτρονικού εγκλήματος, με σκοπό την αναζήτηση και ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών ιχνών στους κατασχεθέντες υπολογιστές και λοιπά πειστήρια, με αναζήτηση και των ιχνών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διευθύνσεων που χρησιμοποιούσε και μέσω κινητού τηλεφώνου. Να διαταχθεί η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του ιδίου και των λοιπών εμπλεκομένων προσώπων κατά τα επίμαχα διαστήματα κατά τα οποία εντοπίζεται δραστηριότητα στα ηλεκτρονικά αρχεία της λίστας ή δραστηριότητα σχετικά με τη λίστα

 

  1. Ως προς τον μη ελεγχόμενο, αλλά ενεχόμενο ως πολιτικώς προιστάμενο και γνωρίζοντα για την έλευση της λίστας, πρώην Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, πρέπει:

 

Α. Προκύπτει ανάγκη να παραμείνει ανοιχτή η έρευνα, ώστε με νέα δεδομένα, τα οποία πιθανότατα θα προκύψουν από τη διαδικασία να διερευνηθεί περαιτέρω το ενδεχόμενο συμμετοχικής του δράσης στην αξιόποινη συμπεριφορά του Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, με τη μορφή της ηθικής αυτουργίας, στα υπ’ αυτού τελεσθέντα ποινικά αδικήματα, και της παράβασης καθήκοντος

 

Β. Να γίνουν αρμοδίως κατά τα προηγούμενα και αμελλητί οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης της τυχόν συμμετοχικής του δράσης σε συνδυασμό με την ελεγχόμενη ποινικώς στο στάδιο της προδικασίας συμπεριφορά του Ιωάννη Διώτη και, ειδικότερα, να διερευνηθεί εάν συντρέχει περίπτωση ηθικής αυτουργίας. Να γίνουν, ομοίως, αρμοδίως οι απαραίτητες ενέργειες διερεύνησης του ενδεχομένου συμμετοχικής δράσης και συναπόφασης, με βάση τις συνεννοήσεις μεταξύ Γ.Παπακωνσταντίνου, Ι. Διώτη, Κ. Μπίκα, Γ.Παπανδρέου, που καταγράφονται στην προσκομισθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία

 

Γ. Συναφώς να εξετασθεί αρμοδίως κατά τα προηγούμενα το τυχόν αξιόποινο της άρνησης προσέλευσής του ενώπιον της Επιτροπής. Τούτο εξαρτάται άμεσα από το εάν, τελικά, θα κριθεί ότι ο ίδιος έχει την ιδιότητα υπόπτου ή κατηγορουμένου στην υπόθεση αυτή. Σε θετική περίπτωση, προδήλως δεν μπορεί να ελεγχθεί ποινικά η άρνηση προσέλευσής του ως μάρτυρος. Σε αρνητική περίπτωση, δεν μπορεί να μείνει ανέλεγκτη

 

  1. Ως προς το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από την έρευνα της Επιτροπής:

 

Α. Να διαβιβασθούν αντίγραφά του στις αρμόδιες εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και δικαστικά και φορολογικά όργανα που ερευνούν συναφή αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων:

i.                    Των εισαγγελικών αρχών που ερευνούν το σκέλος της υπόθεσης που δεν αφορά κυβερνητικά πρόσωπα
ii.                  Του Σ.Δ.Ο.Ε.
iii.                Της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής

 

Β. Να διαβιβασθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα τα πρακτικά εξέτασης των μαρτύρων για τους οποίους προκύπτουν υπόνοιες τέλεσης ψευδορκίας αλλά και των μαρτύρων από τις καταθέσεις των οποίων προκύπτει πιθανότητα τέλεσης άλλων ποινικών αδικημάτων

 

Γ. Ειδικώς ως προς το Σ.Δ.Ο.Ε. και τις ερευνηθείσες από αυτό υποθέσεις Οικονομικής Εγκληματικότητας Μεγάλης Κλίμακας, καθώς επίσης, τις διεξαχθείσες από τη Βουλή έρευνες στο πλαίσιο Επιτροπών Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Εξεταστικές Επιτροπές:

i.                    να διενεργηθεί διασταύρωση στοιχείων προς αναζήτηση του «δρόμου του χρήματος» και προς διευκόλυνση άσκησης των αξιώσεων της Πολιτείας, ποινικών και αστικών
ii.                  να διενεργηθεί διασταύρωση των στοιχείων της λίστας Λαγκάρντ προς τα στοιχεία των ελέγχων που έγιναν το 2001 στην εταιρία M&M και κάθε συναφούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου που φέρεται ότι έγινε επί του χωριστού «μαύρου φακέλου», με δεδομένο ότι από την απλή αντιπαραβολή των αρχείων που αποσπασματικά διαβιβάσθηκαν προκύπτει ταύτιση και σύμπτωση πολλών ονομάτων

 

Δ. Να διαβιβασθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς επίσης στο Υπουργείο Οικονομικών, οι καρτέλες κατάθεσης των καταδικασθεισών για κακουργήματα εις βάρος του Δημοσίου πρώην υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να ασκηθούν οι αστικές αξιώσεις του δημοσίου.

 

  1. Ως προς τις εκκρεμείς παραγγελίες της Επιτροπής και τις αναμενόμενες απαντήσεις, από το ΣΔΟΕ, την Ιρλανδική Αρχή, τον μάρτυρα Σάμπη Μιωνή, τη μάρτυρα Αικατερίνη Παυλάκη, τη μάρτυρα Μαρία Παντελή και άλλους μάρτυρες που είχαν αναλάβει να προσκομίσουν έγγραφα ενώπιον της Επιτροπής:

 

 

Να προβλεφθεί η συνέχιση λειτουργίας της Επιτροπής, άλλως, η σύσταση συλλογικού κοινοβουλευτικού οργάνου με διακομματική εκπροσώπηση, που θα επιφορτισθεί με την υποχρέωση να παραλάβει και να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό και να προβεί στις κατά νόμον ενέργειες

 

  1. Ως προς τη διαπιστωθείσα κραυγαλέα έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αποκάλυψη και πάταξη της φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας:

 

Α. Να ληφθούν κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης αλλά και της σύστασης Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής με αυξημένες αρμοδιότητες για τον έλεγχο της πορείας και των ενεργειών πάταξης της φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας και ανάκτησης διαφυγόντων φόρων

 

Β. Να χαρτογραφηθούν τα αρμόδια όργανα που έχουν επιφορτισθεί με την πάταξη της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της οικονομικής εγκληματικότητας και να θεσπισθεί αξιόπιστη διαδικασία ελέγχου της δράσης τους

 

Γ. Να θεσπισθούν αυστηρά αντικειμενικά κριτήρια και προϋποθέσεις για τον διορισμό προσώπων στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Δ.Ο.Ε. ώστε να αποφεύγεται το ονειδιστικό φαινόμενο του διορισμού κομματικών στελεχών με προσωπική σύνδεση με τον εκάστοτε Πρωθυπουργό ή Υπουργό Οικονομικών

 

 

Θεωρούμε τις ανωτέρω προτάσεις στοιχειώδη και επιβεβλημένη συμβολή στην λειτουργία των θεσμών, του Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας. Δεν μας απασχολεί καθόλου να καταγράψουμε ένα «χωριστό πόρισμα» επαναλαμβάνοντας μια πρακτική που σε τίποτε δεν ωφέλησε τη δημοκρατία, την δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Αντίθετα, κρίνουμε αντιδικονομική και υπονομευτική την πρόκληση υποβολής χωριστών πορισμάτων που επιδίωξε η πλειοψηφία της Επιτροπής. Θεωρούμε, όμως, ουσιαστική και επιτακτική την ανάγκη πραγματικής συζήτησης επί των ανωτέρω θεμάτων. Και, εάν, με ευθύνη πλέον του Προέδρου της Επιτροπής, αυτή η συζήτηση δεν γίνει στην Επιτροπή, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να γίνει στην Ολομέλεια της Βουλής.

 

Αθήνα, 5/7/13

Οι βουλευτές-μέλη της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης

 

Θοδωρής Δρίτσας

Σταύρος Κοντονής

Ζωή Κωνσταντοπούλου


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s