Κόμμα εξουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ

.

…κατά τον κ. Πεταλωτή.

Ισχυρίζεται ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ, στην Αργυρούπολη,  μπορεί να συγκεντρώσει σε πολιτική συζήτηση μετά από οργάνωση πολλών ημερών μόνο 50 άτομα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει να συγκεντρώνει 800 άτομα και μάλιστα αυθόρμητα και σε ελάχιστο χρόνο.