Ένα καλόκαρδο κίνημα!!!

 

 

[youtube http://youtu.be/ZnIqMtG7jPY]

Οι φοιτητές παρεμβαίνουν στο δελτίο της ΝΕΤ: οι δηλώσεις που ποτέ δεν παίχτηκαν

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή «Παραλληλογράφος» –> εδώ