ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΣΠΑ;;;;

.

.

Επειδή τα @!@@# παλικάρια δεν γνωρίζουν τον ΚΟΚ,  ας τους ενημερώσει κάποιος ότι η χωρίς λόγο χρήση του γκαζιού είναι παράνομη.

 

.
ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας)
Άρθρο 15
Eκπoμπές ρύπων, θόρυβoι κ.λπ.
«4. Οι οδηγοί οδικών οχημάτων υποχρεούνται να μην παρενοχλούν τους άλλους χρήστες της οδού, τους παρόδιους και τους διαμένοντες επί της οδού,  προκαλώντας, μεταξύ άλλων, θόρυβο από τη χρήση ηχητικού συστήματος ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, σκόνη, καπνό ή ρίψη υγρών, όποτε είναι αυτό  δυνατόν να αποφεύγεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80,00) ευρώ, εκτός αυτών που προκαλούν θόρυβο από τη χρήση ηχητικών συστημάτων, οι οποίοι τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ και με επιτόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 103 του παρόντος Κώδικα.» 

 

.

Αλήθεια, πόσες «διοικητικά πρόστιμα» έπρεπε να έχουν κοπεί εκεί??? Μπορεί και τώρα με την χρήση της κάμερας ή με μια ΕΔΕ…

Επίσης να τους πει κάποιος ότι πέρα από το παράνομο του ΚΟΚ…

1.  Αφενός ενοχλούν το ακουστικό νεύρο των πολιτών που στην ουσία πληρώνουν τους μισθούς τους
2. Αφετέρου σπαταλούν περισσότερη βενζίνη που την πληρώνουμε εμείς…

Αλλά εδώ κτυπάνε τον πατέρα τους και την μάνα τους, η παράβαση του ΚΟΚ θα τους ευαισθητοποιήσει;;;

.