Περί κλεφτών

 

Από την ταινία «Οι παπατζήδες» του 1954.

Από τότε δεν έχουν αλλάξει πολλά. Ίσως μόνο το νόμισμα.

Έτσι, γιατί καμιά φορά τα σοφά πράγματα δεν βρίσκονται σε ψαγμένες τοποθετήσεις, αλλά στην αμεσότητα του πηγαίου χιούμορ.

Μαθήματα Δικονομίας από τον Νίκο Σταυρίδη