Όλες οι αλλαγές στη φορολογία

 
Συγκράτηση του μισθού του πρωθυπουργού, των υπουργών, των γενικών και ειδικών γραμματέων των υπουργείων αναθεώρηση της οροφής των αποδοχών των προέδρων των ανεξαρτήτων αρχών, μείωση έως και 50% της αμοιβής των μελών των ΔΣ για τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ, αναστολή της χορήγησης αύξησης σε όλα τα μισθολόγια του δημοσίου (με εξαίρεση την εισοδηματική ωρίμανση και μείωση των επιδομάτων και των πρόσθετων αποζημιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων προβλέπει η εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. 

    Ειδικότερα:

Συνέχεια

Μαζεύω Αποδείξεις!!!

 
Έχει ξεκινήσει ένα χωρίς προηγούμενο κυνήγι  αποδείξεων  χωρίς ακόμα να έχουν διασαφηνιστεί οι λεπτομέρειες για το ποιες από αυτές θα γίνονται δεκτές στις εφορίες. Το μόνο που γνωρίζουμε  είναι ότι δεν θα  πρέπει να κρατάμε τις αποδείξεις πληρωμής των λογαριασμών ΔΕΚΟ. Ώσπου, λοιπόν, να γίνει γνωστό το νομοσχέδιο και να γνωστοποιηθούν οι λεπτομέρειες καλό θα είναι να ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ και να διατηρούμε ΟΛΕΣ τις αποδείξεις από ΟΛΕΣ τις αγορές που θα κάνουμε απο εδώ και πέρα.

Συνέχεια