Φιδάκι ΙΚΑ (deluxe edition)

 

 

Απαλλοτριώθηκε από http://xilapetres.blogspot.com/2010/07/deluxe-edition.html
και εφημερίδα Ρήξη, τ.65, Ιούλιος-Αύγουστος 2010