Τα έγγραφα του WikiLeaks σε Ελληνική διαδραστική μετάφραση

Ο ΔΟΛ ανέπτυξε και παρουσίασε ειδική εφαρμογή που εμφανίζεται στον ιστοχώρο με γενικό τίτλο «WikiLeaks CableGate Statelogs»  και υπογράφουν οι «the Press Project».  Σκοπό της η εμφάνιση και η επεξεργασία των αμερικάνικων διπλωματικών εγγράφων που διέρρευσε το Wikileaks υπό τον γενικό τίτλο «CableGate».

Η εφαρμογή περιέχει όλα τα έγγραφα όπως εμφανίζονται στο WikiLeaks με πιο ανεπτυγμένο μηχανισμό αναζήτησης.

Ο κύριος λόγος ανάπτυξής της εφαρμογής ωστόσο είναι η δυνατότητα συλλογικής μετάφρασης των κειμένων από τους χρήστες προκειμένου να δημιουργηθεί μια ουσιαστική βάση δεδομένων που θα βοηθήσει στην κατανόηση της σημασίας της διαρροής.

Στόχος είναι καταρχάς η μετάφραση των 1313 εγγράφων της Αμερικάνικης πρεσβείας των Αθηνών. Το τι θα δούμε θα το δούμε στη σελίδα «Στατιστικά».

Συνέχεια