Μαζεύω Αποδείξεις!!!

 
Έχει ξεκινήσει ένα χωρίς προηγούμενο κυνήγι  αποδείξεων  χωρίς ακόμα να έχουν διασαφηνιστεί οι λεπτομέρειες για το ποιες από αυτές θα γίνονται δεκτές στις εφορίες. Το μόνο που γνωρίζουμε  είναι ότι δεν θα  πρέπει να κρατάμε τις αποδείξεις πληρωμής των λογαριασμών ΔΕΚΟ. Ώσπου, λοιπόν, να γίνει γνωστό το νομοσχέδιο και να γνωστοποιηθούν οι λεπτομέρειες καλό θα είναι να ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ και να διατηρούμε ΟΛΕΣ τις αποδείξεις από ΟΛΕΣ τις αγορές που θα κάνουμε απο εδώ και πέρα.

Συνέχεια